İnsanlar arasındaki en güçlü iletişim aracı olan dildeki noksanlık; hayatın her alanında engelleyici sorun olarak karşımıza çıkar. Dilin sesli sembolleri telaffuz, ses, işitme, dudak, dil, çene, damak ve bunları kontrol eden çevresel sinirlerin zayıf ya da işlevini yerine getirememesi sorunun temelini teşkil eder.

Konuşma bozukluğu; telaffuz güçlüğü, işitilir olmaması, rahatsız edici ses tınısı veya işitilmeyecek ölçüde düşük tonda kullanılması gibi sorunlardan kaynaklanabilir. Dil bakımından sözcük dağarcığının kısıtlı, gramer bilgisinin düşük olması da eklenebilir.

Sokağa adımımızı attığımızdan itibaren iletişimin başladığı günümüzde konuşma bozukluğu, sosyal ilişkileri baltalayan en belirgin sorun olarak karşımıza çıkar. Kişilerin içine kapanmasına, ileri boyutta iş hayatında başarısızlığa sürükleyen konuşma bozukluğu kabul edilebilir ölçülerde düzeltilebiliyor.

TM Akademi, bu alanda uzman eğitimci eşliğinde konuşma problemleri en verimli biçimde çözmek için program sunuyor.

EĞİTİM İÇERİĞİNDE NELER VAR?
  • Konuşma probleminin tespit edilmesi
  • Dil ve konuşma sorununun kaynağının belirlenmesi için ölçüm yapılması
  • Kekemeliği oluşturan; Olumsuz düşünce, nefes, yüksek hızda konuşma, geçmişe dönük olumsuz olay örgüsü içinde kalma, aşırı duygusallık gibi sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar
  • Artikülasyon / telaffuz bozukluklarını giderme çalışması
  • Akıcılık / kekemelik, ritim ve hız bozukluğuna yönelik alıştırma
  • Sesin perde, şiddet ve konuşma kalitesine etki eden engellerin kaldırılmasına yönelik teknik çalışmalar
  • Nörolojik nedenlere dayalı konuşma bozukluklarında kas gruplarının güçlendirilmesi yönünde alıştırmalar