TOPLULUK KARŞISINDA SÖZ SÖYLEME SANATI

Günlük hayatımızda her zaman sunum yapmaktayız. Kimimiz bilinçli, kimimiz farkında olmadan yaptığımız sunumun karşılığını alıyoruz. İçinde yaşadığımız topluma kendimizi beğendirmek, sosyal kabul sınırlarının içinde kalmak istiyoruz. İletişimin hayatın her anını ve alanını kapladığı günümüzde topluluk önünde sunum yapmak, ses tonunu ve konuşma biçimini etkileyici hale getirmek herkesin isteğidir. Ancak bu amaca eğitimle ulaşılabilmektedir.

Uzman eğitimciler sayesinde herkes topluluk önünde rahat konuşabilir, bilgi ve birikimini etkili bir sunum yöntemiyle aktarabilir.

Her ortamda dinleyenler üzerinde kalıcı etki bırakmak isteyenler için TM Akademi, etkili sunum teknikleri ve topluluk karşısında konuşmanın inceliklerini öğretiyor.

PROGRAMDA NELER VAR?
 • Sunum nedir? Sunum alanlarını tanıma
 • Etkili sunum yapmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler
 • Kişinin yeteneklerinin sınırını keşfetmesi; kendini tanıması, becerilerinin farkına varması
 • Dinleme, empati geliştirme becerisi edinme, katılımcıların sunum alanındaki bilgi ve becerilerinin düzeyinin belirlenmesi
 • Etkili ve güzel konuşma / diksiyon kurallarını öğrenme
 • Ses ve nefes geliştirme çalışmaları
 • Uygulamalı konuşma alıştırmaları
 • Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma örnekleri, katılımcıların etkili konuşma becerilerinin gelişiminin izlenmesi
 • Beden dilini yerinde kullanma uygulamaları, jest ve mimiklerin ölçülü kullanılması, sunum sırasında beden dilinin söylediklerini anlama, sunum çeşitlerine göre giysilerin seçilmesi
 • Sunum öncesi hızlı öğrenme ve özetleme çalışmaları
 • İhtiyaçlara göre sunum tekniklerinin seçilmesi, sunum materyalleri ve ekipmanlarını tanıma
 • Sunuma zihinsel / fiziksel olarak hazırlık ve etkili bir açılış yöntemleri
 • Akılda kalıcı bir sunum için giriş, gelişme ve sonucun bütünlük içinde düzenlenmesi
 • Sunum sonunda her soruya tatmin edici yanıt verme becerisi edinme, hazır cevaplı olmak, zor izleyicileri yönetme ve yönlendirme, sunumlarda yapılması ve yapılmaması gerekenler