Hedef belirleme seminerlerimiz, performans yönetim sisteminin bir parçası olarak yer almaktadır. Kurum hedefleriyle bölüm ve birey hedeflerinin örtüşmesi temel amaçtır. Böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistemin ilk adımının doğru oluşturulması hedefine ulaşılır. Hedefler, stratejik plan sürecinin “nerede olmayı istiyoruz” kısmını oluşturur. Gerek kurumun ilerlemesi, gerekse performansın doğru değerlendirilmesi için önemlidir.

Katılımcılara Kazandırdıkları

  •  Hedefi belirleyebilme
  • Bölüm için isteneni belirleme
  • Bireysel olarak istenen hedefi belirleme
  • Hedefi SMART olarak hazırlayabilme
  • Adil ve objektif hedef verebilme
  • Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
  • Çalışanların yetkinlik düzeylerini ve becerilerini geliştirme
  • Çalışanlara kurumsal bir bakış açısı kazandırma

Süre: Yarım gün (3 saat)