Yapılan araştırmalar, hastaların yüzde 44’ünün doktorların söylediği ya da yaptığı bir şey yüzünden onları bıraktığını ortaya koyuyor. Yanlış tedavi iddiaları incelendiğinde vakaların yüzde 70’inin hastayla iletişim sorunlarından kaynaklandığı görülüyor. Tıbbi bilgi ve becerinin iletişimin sihirli gücüyle desteklenmesi ise daha doğru teşhis, zaman tasarrufu, daha sadık hastalar, hasta uyumunun artması, malpraktis riskinin azalması ve hastayla hekim memnuniyetini sağlıyor. Bu eğitim, hastalarına değer veren ve onlarla daha güçlü bağlar kurmak isteyen hekimler için tasarlanmıştır.

TEMEL EĞİTİM KONULARI
  • Hekimler için iletişim becerileri
  • (Etkin dinleme, empati,  beden dili, uygun biçimde kendini açma, )
  • Sağlıkta iletişim engelleri
  • Sağlıkta iletişim çatışmaları
  • İkna edici iletişim
  • Zor hastayla iletişim
  • Hastaya kötü haber verme

Kimler katılabilir? Özel sektörde, kendi muayenehanesinde ve kamuda çalışan hekimler, asistanlar ve yardımcı sağlık personeli.