Mobil teknolojilerinin hızlı gelişimiyle yeni medya araçları hayatımızın tümünü kapladı. Bu etkili araçlar, bilginin tüketilmesi kadar bilginin üretilmesi ve paylaşılması için de sınırsız bir ortam. Özellikle gençler için çekiciliğini dikkate alan eğitimciler, üreticiler, pazarlamacılar, politikacılar sosyal medyayı etkin biçimde kullanıyor. Bu nedenle herkes bu ortamları kontrol altında tutmak istiyor.

Her gün yüzlerce ticari iletiye maruz kalan tüketicilere ulaşabilmenin en etkin yollarından biri de yaygın olarak kullanılan sosyal medya araçlarından “varlık gösterme” biçimi…

Bu amaçla hazırladığımız en gelişmiş “İçerik Pazarlama Eğitimi”ne katılanlar dikkat çekici, akılda kalıcı pazarlama içeriklerini konvensiyonel (anlaşmaya dayalı) veya dijital mecralarda reklam mesajlarından farklı biçimde konumlandırarak üretebilecek.

TM AKADEMİ, her yaş ve meslek grubundan kişiler için “İçerik Pazarlama Eğitimi” programı hazırladı.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: İçerik üretimi ve içerik yönetimi, dijital ve konvensiyonel mecraların bütünleştirilmesi, native reklam, ınfluencer pazarlama, içerik paylaşım kültürü.

Bu dünyada herkes kendi reklamını yapabilir!

BU EĞİTİME KATILANLAR NE KAZANACAK?
  • Mecralara göre hedef kitle optimizasyonunu gerçekleştirebilir.
  • Online ve offline mecraları bütünleştirerek yeni stratejiler üretebilir.
  • Markalar için etkili “doğal reklam” içerikleri üretebilir.
  • Dijital ve sosyal medya mecralarında dikkat çekici ve akılda kalıcı içerikler üretebilir.
İÇERİK PAZARLAMA EĞİTİMİNİN BAŞLICA KONULARI
  • Konvensiyonel mecralarda içerik yöntem ve teknikleri
  • Dijital mecralarda içerik yöntem ve teknikleri
  • İçerik pazarlama stratejileri
  • Bütünleşik mecra stratejisi (Omnichannel) 
  • Influencer pazarlama yöntem ve uygulamaları
  • Elektronik ağızdan ağıza pazarlama (E-WOMM)
  • İçerik pazarlama stratejisi olarak “F” faktörü
  • Marka savunuculuğu
  • Native reklam yöntemleri ve uygulama alanları
  • Programatik reklamcılık yöntem ve uygulamaları
  • İçerik pazarlama örnekleri ve analizleri