Bu harika programa katılarak manipülatif ikna uzmanı olabilirsiniz. Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu programla bir ikna teknikleri uzmanının ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmek çok kolay. Bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.

İkna teknikleri uzmanlığı yaptığınız süre boyunca, ikna psikolojisi üzerine bilgi ve becerilerinin yanında öğrenme ve ikna bilgi, becerilerini de iyi anlamalısınız. Bu çalışmada; İkna tekniklerinin detaylı konularıyla, gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

 Programa Katılarak Neler Öğreneceksiniz?

– İknanın tarihsel gelişimi

– İkna kuramları

– Aristo’nun ikna (retorik) yöntemi

– Öğrenme kuramları

– Tutarlılık ve denge kuramları

– Bilişsel tepki kuramı

– Sosyal yardım kuramı

– İknanın psikolojik ve sosyolojik boyutu

– Düşünce yönlendirme

– Beyinde algılama süreci

– Algı yönetimi

– Beynin meta programları

– İkna ve iletişim

– İkna sürecinin aşamaları

– Karar verme stratejileri

– İkna sürecini etkileyen faktörler

– İknanın zekayla ilişkisi

– Korku duygusunun ikna üzerine etkisi

– Ricada bulunma tekniği

– Reddetme / geri çekme tekniği

– Soruya soruyla verme tekniği

– Hoşlanma kuralı ilkesi

– İkna ve propaganda ilişkisi