Devlet ve diploması alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kuralların toplamını ifade eden protokol, sadece devlet işlerinde değil uluslararası ilişkilerde de zorunludur.

İş ortamında protokol; devlet ve kamu görevlileri, kamusal alanda ve yaşamda, resmi kurallara uymak zorundadır. Protokol kuralları kamusal alanda düzenlenen resmi etkinliklerde uygulanır. Özel sektör kuruluşlarında ise kurum gelenek ve kültürüne dayanan, kurumsal norm ve ilkelerden oluşan kurallar uygulanır. Bir kişi, protokole önem vermiyorsa taşıdığı unvanın, çalıştığı kurumun, temsil ettiği makamın itibarını düşürür.

Bu kurallara ve normlara kamusal ve kurumsal alanda “protokol kuralları”, sosyal yaşamda ise “görgü ve nezaket kuralları” denir.

TM Akademi, protokol alanında boşluk bırakmadan bütünlük içinde bir protokol eğitimi

PROTOKOL EĞİTİMİ İÇERİĞİ
 • A’dan Z’ye protokol kuralları
 • Protokol kurallarının uygulandığı yerler
 • Özel alan, sosyal alan, kamusal alanda uyulması gereken kurallar
 • Resmi toplantı ve törenlere; kabul, davet, ve ziyafetlere katılma hakkı olan devlet organlarının, devlet ve kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
 • Devlet organları ve kurumlarını temsil eden şahsiyetlerin derecelendirilmesi
 • Protokol kurallarına yön veren sosyal davranış modelleri
 • Terbiye, nezaket, zarafet ve estetik
 • Hitap, selam, tokalaşma, öpüşme, telefonda konuşma, yeme içme, çay – kahve içme, hediye, çiçek sunma vs…
 • Protokolde görgü kuralları
 • Makam odası düzeni ve makamdaki davranışlar
 • Ulusal ve kurumsal bayramlar
 • Karşılama, ağırlama, uğurlama
 • Göreve başlama ve ayrılma
 • Yazışmalar
 • Makamda, araçta, toplantıda, yemekte oturma düzeni
 • Kılık kıyafet
 • Resmi ziyaretler
EĞİTİM NELER KAZANDIRIYOR?
 • Protokol kurallarını bilmek, uymak sadece devlet ricali gerekli ve yeterli sayılmaz. Özel, sosyal ve kamusal alanda uyulması gereken kuralları bilenler devlet ve özel kuruluşlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabilir.
 • Özel kurum ve kuruluşların temsilcileri de, protokol kurallarını öğrenerek devlet ricaliyle saygın bir ilişkiye girebilir.
 • Protokol kurallarını bilenler güven duygusu kazanır.
 • Protokol kurallarına uyan kişi, iş yaşamında fark edilir, tercih edilir ve yükseltilir.
 • Bir yöneticinin başarısını yüzde 33 kişiliği, yüzde 33 işiyle ilgili bilgi ve becerisi, yüzde 34 protokol yani temsil niteliği oluşturur.
 • Protokol kurallarını öğrenenler devletin, kurumun ve kişinin saygınlığını koruyabilir.