Krizi birlikte aşalım

Günümüzde büyük ya da küçük her organizasyon eğitimin anlamını ve performansa katkısını bilmekte ve çalışanlarının eğitimi için giderek artan düzeyde çaba gösteriyor.

Özellikle şu sıralar yaşadığımız pandemi süreci şirketlerin saflarını sıkılaştırması ve kadrolarını güçlendirmesi için önemli bir fırsat…

Eğitime önem vererek çalışanlarına yatırım yapan organizasyonların değişime ayak uydurabildikleri hatta öncülük ederek önemli rekabetçi üstünlükler elde ettikleri biliniyor. Çünkü eğitim, sadece bireyler seviyesinde ve mikro düzeyde değerlendirilmiyor. Eğitim, artık örgütü bir bütün içinde ele alarak daha geniş bir öğrenme yaklaşımı olarak benimsenmelidir.

Büyüklükleri ya da pazardaki güçlü konumları nedeniyle gurura kapılan ve insana yatırıma gerek görmeyen organizasyonları değişim dalgalarına karşı tutunamadıkları ve zaman içinde pazarlarını, imajlarını, karlarını ve rekabetçi üstünlüklerini kaybettikleri de görüyoruz.

Ayakta kalmak için her organizasyonun artık öğrenen organizasyonlara dönüşmesi gerekmektedir.

Ünlü yönetim bilimci Peter Drucker’ın da belirttiği gibi, endüstri toplumlarında çalışanların kullandıkları bilgiler yaklaşık üç yıl içerisinde, hızla gelişen bilgi çağının gerisinde kalmaktadır. Bunu önleyebilmenin tek yolu ise çalışanların bilgilerini hızlı ve etkili bir yöntemle güncelleyebilmesidir. Çünkü “Gelecek Toplum”, bilgi toplumu olacak. Bilginin yayılma kolaylığı, herkesin elde edebilirliğiyle hem organizasyonlar, hem de bireyler son derece yarışmacı bir hale geleceklerdir.

Bizler de TM Akademi olarak güçlü akademisyen ve uzman kadromuzla bu zor süreçte şirketinizin eğitim ihtiyaçlarını belirlemenizde sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

Uzmanlarımızla sizi ziyaret edelim kurumunuzu inceleyip ve size bir rapor sunalım.

Krizi birlikte aşalım.