Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.  

Bu programda modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler öğretilecektir. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek. Elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

Programda Neler Var?

Takım nedir? 

Takım çeşitleri

Takım oluşturma

Farklılık zenginliktir 

Etkili takımın özellikleri 

Başarısız takımlar 

İyi ve kötü takım üyesi

Katılım ve adanma 

Takımda iletişim 

Takım iletişiminde sinerji

Vizyoner takımlar 

Takımda liderlik 

Takımın başarıyla yönetilmesi 

Takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması

Takım ruhu, heyecan ve birlik duygusunun sağlanması

Takımda başarılı görev dağılımı

Takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım başarısına kanalize edilmesi 

Takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi 

Verimlilik artırıcı çalışmalar 

Süre: 1 gün (6 saat)