İnsan görünen yanıyla fizik, görünmeyen yanıyla ruh ikilisinden oluşuyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden her iki yönümüzle sağlıklı çıkabilmek güçlü bir bünye ve ruh yapısı gerektiriyor.

Sağlıklı, başarılı ve güçlü birey olabilmenin en kabul edilebilir yanı insanın hızlı öğrenebilme ve sosyalleşebilme kabiliyetidir. Bireylerin bu becerileri geliştirmesinde en etkili araçlar ise yeni öğretim yöntemleri ve öğreticilerin güncel bilgileri uygulanabilir hale getirmesidir.

TM Akademi’nin akademik danışma kurulu, “Yeni Normal” içinde kişisel, sosyal ve çalışma hayatında yüzde 100 başarı sağlayacak program hazırladı.

Psikolog, davranış bilimci / pedagog, iletişimci, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alanlarındaki son güncel bilgileri paylaşacak.

İnsanı iç dünyasında güçlü, dış dünyasında etkin, çalışma hayatında güvenli kılan programın başarısı kadar sonuç üretmesini de dikkate aldık.

TM Akademi’nin “Yeni Normalde Yaşam ve Çalışma Motivasyonu” her bireyin, her topluluğun, her yaş ve meslekteki kişilerin ihtiyacının tam karşılığı…

PROGRAMDA NELER VAR?

– Yeni normalde insanın fabrika ayarlarına dönme çabaları

– Yeni dönemde iş hayatına uyumun güçlü formülleri

– Koronavirüs (Covit-19) sürecini doğru tanıma ve anlamlandırma

– Olağanüstü durumlarda kendimizi yeniden tanıma prensipleri

– Ruh, beden ve beyin üçlüsünü sağlıklı yönetme

– Yaş gruplarında travmatik olguların ortaya çıkma atakları

– Felaketlerin bireyler ve toplumlar üzerinde bıraktığı izlerin silinmesi

– Bireysel ve sosyal grupların yeni döneme uyumu

– Zor zamanlarda basit ve pratik iletişim yöntemleri

– Yeni normalde temassız iletişim nasıl kurulur?

– Gereksiz çatışma, gerginlik ve suistimallerle nasıl başa çıkılır?

– Bilgi kirliliği, ortak alanlarda yeniden güven tesis etme becerileri

– Fiziksel mesafe içinde kaybedilen değerlerin kazanılması

– Pandemi sürecinde kopan sosyal bağları güçlendirme yöntemleri

– Baskı oluşturan yaşam koşullarında çözüm üretme yolları

– Korku / endişeden kurtulmada bireysel ve kolektif çözümler

– Yeni normale uyumda, hayata kaldığımız yerden nasıl devam edeceğiz?

– Çalışma hayatında yeni prensiplere uyum süreci

– İş sağlığı ve güvenliğinde yeni uygulamalar

– İş yerlerinde ruh ve beden bütünlüğü için ek tedbirler

– Mesafesiz çalışma ortamında ileri düzey güvenlik çarkları nasıl işleyecek?