Zaman, evren yasalarının sınırlayıp durduramadığı en sofistike kavramdır. Her bireyin olduğu kadar özellikle yöneticilerin sınırsız ve eşsiz sermayesi zamanın doğru ve verimli kullanılması çağlar boyunca öncelikli amaç haline gelmiştir.

Zaman yönetimi programının temel amacı da, yöneticilerin zamanlarını etkin biçimde kullanarak verimliliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Zamanı Harcamak Hayatı Harcamaktır

“Arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanması” diye tanımlanabilecek zaman, olayları ölçebildiğimiz bir süreçtir. Eğer olaylar ve olgular olmasaydı, zamanı ne algılayabilirdik, ne de ölçebilirdik. Zaman eşittir hayat diyebiliriz. Geri döndürülemez ve hiçbir şey onun yerini tutamaz. Zamanımızı harcamak hayatımızı harcamaktır. Zamanımızı iyi kullanabilmek hayatımızı iyi kullanıp hep iyi sonuçlar almak demektir. Zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin doğru kararlar vermek, etrafta bulunan herhangi işi verimli şekilde yapmaktan daha önemlidir. Verimlilik yerine göre iyidir. Başarılı insanın bizden daha fazla zamanı yoktur, bunlar zamanı etkili kullananlardır.

Programda Neler Var?

  • Zamana hükmetmek niçin gereklidir?
  • Zaman yönetiminin aşamaları
  • Stratejik hedefler  
  • Uzun süreli hedefler
  • Kısa süreli hedefler
  • Stratejik planlama
  • Zaman hırsızları ve alınabilecek önlemler

Süre: Yarım gün (3 saat)